Ưu đãi khuyến mãi dành cho khách lưu trú tại Green Cát Tiên Hotel

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Ưu đãi khuyến mãi dành cho khách lưu trú tại Green Cát Tiên Hotel


Chương trình ưu đãi dành cho khách hàng có lưu trú tại Green Cát Tiên Hotel:

Giảm 30% các dịch vụ:

                                                                     - Phí tham quan Bàu Sấu.

                                                                     - Xem thú.

                                                                     - Dịch vụ xe ô tô, ca nô.

Thời gian áp dụng: 01/8/2015 - 31/12/2015