Từ Lagi

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Từ Lagi


Quý khách sẽ đi 02 chặng:

Chặng 1:  nhà xe Khánh Hoàn (ĐT: 0907 184 784) đến bến xe Tân Phú (Đồng Nai).

Chặng 2:
Đến ĐIỂM THÔNG TIN DU LỊCH VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN (gần bến xe Tân Phú, ĐT: 061 3699 228) để mua vé xe đi Vườn quốc gia Cát Tiên (24km)