Trồng cây môi trường vì tương lai xanh

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Trồng cây môi trường vì tương lai xanh

Ngày 29/09/2019 Đoàn Thah niên của Tổng cục Lâm Nghiệp đã phối hợp với Đoàn Thanh niên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai và Đoàn cơ sở của Vườn quốc gia Cát Tiên đã tổ chức thực hiện công trình đoàn thanh niên “trồng cây môi trường vì tương lai xanh”


Ngày 29/09/2019 Đoàn Thanh niên của Tổng cục Lâm nghiệp  đã phối hợp với Đoàn Thanh niên của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai và Đoàn cơ sở của  Vườn quốc gia Cát Tiên đã tổ chức thực hiện công trình đoàn thanh niên “trồng cây môi trường vì tương lai xanh”.

Phát biểu trong buổi lễ ra quân Đồng chí Phạm Hồng Lượng rất hoan nghênh và đánh giá cao về tinh thần trồng cây gây rừng để chống lại biến đổi khí hậu của các đoàn viên tham gia.

Sau hơn 4 giờ trồng cây thì các đoàn viên đã trồng xong 1 ha cây tại công trình đoàn thanh niên. Việc trồng cây có ý nghĩa hết sức to lớn đến việc chống biến đổi khí hậu tại Vườn quốc gia Cát Tiên nói riêng và Việt Nam nói chung.

Phạm Văn Thuấn