Trải nghiệm rừng nhiệt đới

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Trải nghiệm rừng nhiệt đới

Team building - rèn luyện và gắn kết


Trong ngày 01/3/2018, phối hợp cùng Công ty Lữ hành Exotic, Vườn quốc gia Cát Tiên đã thực hiện hoạt động Team building cho 100 nhân viên Công ty Skretting.

Đây là một hoạt động hữu ích được nhiều công ty tham gia nhằm tạo mối đoàn kết trong công việc giữa các thành viên. Đồng thời, buộc những người tham gia phải trải qua một số thử thách để tự vượt qua chính mình, rèn luyện kỹ năng sinh tồn.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động: