Thành lập chi hội du lịch Tân Phú

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Thành lập chi hội du lịch Tân Phú

Sáng ngày 20/4/2017, Chi hội du lịch Tân Phú đã chính thức được thành lập


Chi hội gồm 12 hộ viên là các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn huyện Tân Phú gồm: cơ sở lưu trú, khu / điểm du lịch, các cơ sở sản xuất mật ong.

Tôn chỉ của Hội dựa vào sự liên kết trong các thành viên hội nhằm thúc đẩy các hoạt động du lịch trên địa bàn huyện trên cơ sở pháp luật để tạo ra những sản phẩm du lịch đúng nghĩa, có sự cạnh tranh lành mạnh bên cạnh những hoạt động tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển.

Nguồn tham khảo bài viết: http://beehomes.com.vn/goldlight.html