Sắc đào Cát Tiên

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Sắc đào Cát Tiên

Những cành đào đã bắt đầu chớm nở. Sắc hồng tươi lan dần điểm tô cho vẻ đẹp của rừng