Mùa bướm đã bắt đầu tại Cát Tiên

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Mùa bướm đã bắt đầu tại Cát Tiên

Hàng năm, khi tiết trời chuyển mùa sang hè, cũng là thời điểm các con đường mòn tại Cát TIên dập dìu nhiều đàn bướm