Hưởng ứng tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Hưởng ứng tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn

Hưởng ứng tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn


Hưởng ứng tuần lễ làm cho thế giới sạch hơn

Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, vào ngày 18/9/2015, gần 40  cán bộ nhân viên thuộc Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí Petro Việt Nam đã có chuyến tham quan thực tế kết hợp tham gia chương trình phục hồi rừng tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

 

Mỗi thành viên tham gia đã đóng góp một khoản kinh phí 420.000đ để trồng và chăm sóc một loài cây bản địa tại Vườn quốc gia Cát Tiên.

Trong thời gian 2 ngày 1 đêm, các thành viên tham gia được TS. Phạm Hữu Khánh, Phó Phòng Khoa học và Hợp tác  quốc tế trao đổi một số thông tin tồng quan về đa dạng sinh học của rừng.

Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa theo xu hướng du lịch có trách nhiệm đang dần hình thành tại Việt Nam