Hội nghị tổng kết năm 2015

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Hội nghị tổng kết năm 2015


Sáng ngày 15/3/2016, Vườn quốc gia Cát Tiên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng năm 2015.

Đến dự có các đơn vị như: các đơn vị thuộc ngành kiểm lâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước; các chi cục kiểm lâm vùng 3 và vùng 4; UBND các huyện, xã giáp ranh; các đơn vị công an, Ban chỉ huy quân sự huyện.

Trong năm 2015, Vườn quốc gia Cát Tiên đã tiến hành định vị và số hoá được 25.670 cây gỗ lớn quý, hiếm.

Thường xuyên thực hiện việc rà soát hệ thống mốc, đường ranh giới; theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hạn chế việc phát lấn rừng và xâm hại công trình bảo vệ rừng.

Về công tác giao khoán bảo vệ rừng, đã tổ chức giao khoán được 30.311ha rừng, cho 41 cộng đồng dân cư với 1.241 hộ gia đình. Việc giao khoán được thực hiện trên cơ sở các thành viên tham gia nhận khoản phải đảm bảo đủ sức khỏe, đủ năng lực thực hiện, sống gần rừng. Trong đó, ưu tiên cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, nghèo, thuộc đối tượng chính sách, chấp hành tốt luật pháp nhà nước.

Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên, ông Nguyễn Văn Diện phát biểu tại hội nghị

Công tác hỗ trợ phát triển cộng đồng vùng đệm theo Quyết định 24/2012/QĐ-TTg đã được triển khai cho 37 thôn giáp rừng, với kinh phí 40 triệu đồng / thôn.

Nhằm đảm bảo việc chữa cháy đạt được hiệu quả cao nhất khi có sự cố, Vườn đã tổ chức một cuộc diễn tập chữa cháy (tình huống bất ngờ) cho 80 cán bộ công nhân viên của Vườn, 20 cộng đồng nhận khoán và 50 em học sinh thực tập của trường Đại học Lâm nghiệp cơ sở 2.

Trong năm 2015, Vườn đã phối hợp với Vụ Pháp chế - Thanh tra của Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức lớp tập huấn về phổ biến pháp luật trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng cho cán bộ xã vùng đệm.

Khen thưởng tại hội nghị

Trong hoạt động nghiên cứu, Vườn đã thực hiện công tác giám sát 152 cá thể cá sấu nước ngọt, 118 cá thể vượn đen má vàng, 61 cá thể chim trĩ, 36 loài chim nước và 11 loài thuộc họ thú ăn thịt nhỏ.

Về các loài nấm, đã tiến hành nhân nuôi loài nấm đùi gà và bảo quản lưu giữ 50 giống nấm có nguồn gen quý.

Trong công tác cứu hộ, đã phối hợp với Trung tâm bảo tồn tê tê Cúc Phương đã thực hiện việc tái thả 35 cá thể tê tê Java.

Trong hoạt động quan hệ quốc tế, tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với Trung tâm Nhiệt đới Việt – Nga, các tổ chức Monkey World, Free The Bears, CDC (Hoa Kỳ) trong các hoạt động điều tra linh trưởng, gấu, nghiên cứu bệnh dại trên loài chồn bạc má. Mở rộng quan hệ hợp tác với Trường đại học Montana, hợp tác với TS. Sahsa về xây dựng bảo tàng bướm ở Cát Tiên.

Công tác du lịch sinh thái đã đón tiếp được gần 27.000 lượt khách với doanh thu đạt  8.500.000.000 đồng.

Xác định phương hướng cho năm 2016, Vườn đã đưa ra chỉ tiêu phải giảm được 5% số vụ vi phạm.; tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền vận động; tiếp tục công tác định vị cây gỗ lớn.

Công tác nghiên cứu khoa học, tập trung xây dựng Vườn thực vật và vườn sưu tập cây thuốc. Tiếp tục thực hiện việc phối hợp với tổ chức hiện hữu.

Công tác cứu hộ, xây dựng hoàn thiện cơ sở cứu hộ gấu.

Công tác du lịch, xây dựng quy hoạch tồng thể phát triển du lịch; tìm kiếm giải pháp kinh doanh mới theo hướng tăng tính chủ động; phn đấu đạt 28.000 lượt khách trong năm 2016.