Hoạt động tình nguyện viên tại Vườn quốc gia Cát Tiên

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Hoạt động tình nguyện viên tại Vườn quốc gia Cát Tiên

Cùng chung tay góp sức cho bảo tồn


Hoạt động tình nguyện

Bạn có thời gian và mong muốn tham gia vào công tác bảo tồn, Vườn quốc gia chúng tôi có thể tổ chức một số công việc làm tình nguyện theo từng khả năng, năng lực và phù hợp với từng đối tượng. Các bạn có thể đóng góp tài chính hoặc tham gia hoạt động tình nguyện tại Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn và Phát triển sinh vật; hoạt động bảo vệ rừng tại các trạm Kiểm lâm; trồng cây hay các hoạt động nâng cao nhận thức bảo tồn.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

1. Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn & Phát triển sinh vật

Vườn quốc gia Cát Tiên.
Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Điện thoại: (+84)251.3669.011
Fax: (+84)251.3669.159
Email: cattienrescuecenter@gmail.com

2. Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ
Vườn quốc gia Cát Tiên.
Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
Điện thoại: (+84)251.3669.228
Fax: (+84)251.3669.159
Email: cattienvietnam@gmail.com