Động vật hoang dã đã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Động vật hoang dã đã giảm hơn một nửa trong 40 năm qua


http://tuoitre.vn/dong-vat-hoang-da-giam-hon-mot-nua-trong-40-nam-qua-652786.htm