Dịch vụ ẩm thực

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Dịch vụ ẩm thực


 

Phục vụ các món ăn Âu, Á theo yêu cầu – Đặc biệt: cơm lam, rượu cần, đọt mây, lá nhíp

Nhà hàng Cây Dầu: 150 chỗ

Liên hệ: 0251 3669 174

Nhà hàng Tre Vàng: 100 chỗ

Liên hệ: 0251 3669 621