Đến Cát Tiên nghe ve kêu, cảm nhận hè về

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Đến Cát Tiên nghe ve kêu, cảm nhận hè về

Cụm từ “ve ve kêu, hè về” đã trở thành quen thuộc gợi nhớ cho ta về một thời áo trắng


Nhưng chưa hẳn ai cũng đã được nghe thứ âm thanh đầy kỷ niệm đó.

Hãy đến Cát Tiên để cảm nhận giai điệu mùa hè và ngắm nhìn sắc tím bằng lăng.