Cơ hội duy nhất trong năm: mùa bướm Cát Tiên

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Cơ hội duy nhất trong năm: mùa bướm Cát Tiên

Khoảng đầu tháng năm, Cát Tiên rợp trời với những cánh bướm đủ màu sắc


Đây là cơ hội hiếm có chỉ xuất hiện khoảng 1 tuần duy nhất trong năm.

Dưới đây là video quay vào ngày 21/5/2016.