Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016

Từ 16-18/9: Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016


Tại Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã lựa chọn chủ đề hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 là “Hãy hành động vì môi trường đô thị xanh, bền vững”, nhằm nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ môi trường của các đô thị, hướng tới một đất nước Việt Nam xanh, bền vững.
​Từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 9, Bộ tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tổ chức 06 hoạt động chính để hưởng ứng Chiến dịch, bao gồm: 
1. Tổ chức Lễ phát động và ra quân thu gom rác thải đô thị tại thành phố Tam Kỳ
Chương trình được tổ chức vào lúc 7h00 ngày 17 tháng 9 năm 2016 tại đường Bạch Đằng, Thành phố Tam Kỳ.
Ngay sau lễ phát động, Ban tổ chức sẽ tổ chức các hoạt động: Tổ chức ra quân dọn vệ sinh dọc tuyến đường Bạch Đằng, vớt rác trên sông Bàn Thạch thành phố Tam Kỳ; ký biên bản bàn giao, cam kết quản lý, duy trì hoạt động bảo vệ môi trường; diễu hành tuyên truyền và cổ động về bảo vệ môi trường; ra quân thu gom rác thải và vệ sinh môi trường tại thành phố Hội An. 
2. Tập huấn về "Ảnh hưởng của đốt ngoài trời tới môi trường và sức khỏe cộng đồng"
Khóa tập huấn tổ chức từ ngày 16 - 17 tháng 9 năm 2016 tại Thành phố Tam Kỳ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ các cơ quan quản lý cấp trung ương, địa phương về rủi ro, tác hại do các hoạt động đốt ngoài trời qua đó giúp các cán bộ tham gia tập huấn có những đề xuất, xây dựng kế hoạch tham mưu cho các cấp chính quyền địa phương trong xây dựng các chính sách giảm thiểu đốt ngoài trời, xử lý rác thải bảo vệ môi trường tại địa phương.
3. Tổ chức lớp học môi trường 
Lớp học môi được tổ chức vào ngày 16 tháng 9 năm 2016 tại Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng (Thành phố Tam Kỳ) nhằm giúp các em học sinh hiểu và nâng cao ý thức của mình trong việc bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phân loại, thu gom rác và hình thành phong cách sống thân thiện với môi trường, bảo vệ thiên nhiên.
4. Chương trình đổi Pin sinh thái
Chương trình được tổ chức trong 2 ngày 16 và 17 tháng 9 năm 2016 tại chợ Tam Kỳ và khu siêu thị Co.op mart hướng tới bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng thông qua khuyến khích sử dụng sản phẩm pin sinh thái và thu hồi sản phẩm thải bỏ chứa hóa chất độc hại theo quy định của nhà nước. 
5. Hỗ trợ công trình môi trường gắn với cộng đồng
Trung tâm Tư vấn và Công nghệ môi trường (Tổng cục Môi trường) sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Nam xây dựng Công trình xử lý nước thải sinh hoạt công có suất thiết kế khoảng 20m3/ngày đêm với tổng kinh phí đầu tư là 01 tỷ đồng. Công trình sẽ là mô hình điểm về xử lý nước thải sinh hoạt, góp phần bảo vệ môi trường cho cộng đồng. 
6. Tập huấn phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp
Nhằm tăng cường việc thực thi Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành cho các doanh nghiệp, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường (Tổng cục Môi trường) tổ chức “Khóa tập huấn phổ biến pháp luật bảo vệ môi trường dành cho doanh nghiệp” từ ngày 13 – 15/9 tại Chi nhánh Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam tại Đà Nẵng.
Sau khóa tập huấn tại Đà Nẵng, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông môi trường sẽ tiếp tục triển khai các lớp học khác cho các doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước.  


Quan điểm chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và môi trường về các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016:
- Các địa phương lựa chọn 01 điểm nóng về rác thải đô thị trên địa bàn để tổ chức các hoạt động thu gom, làm sạch, sau đó bàn giao công trình cho các đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội của địa phương để quản lý, bảo vệ và duy trì chất lượng môi trường tại điểm nóng.
- Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 cần hạn chế việc tổ chức mitinh, tránh hình thức, phô trương; 
- Các hoạt động cần được triển khai cụ thể, thiết thực và phải mang tính liên tục và gắn kết với chủ đề, hướng về cộng đồng và huy động tốt sự tham gia của cộng đồng và giải quyết tốt vấn đề nóng tại địa phương

Nguồn: vea.gov.vn