Chấm dứt việc buôn bán trái phép động vật hoang dã

VIETNAM   VIETNAM
ENGLISH   ENGLISH

Chấm dứt việc buôn bán trái phép động vật hoang dã

Chấm dứt tình trạng buôn bán trái phép động vật hoang dã


Nhân Hội Nghị Chống buôn bán trái phép ĐVHD (IWT) lần thứ ba được tổ chức tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đưa ra 10 thay đổi quan trọng có thể mang lại những ảnh hưởng sâu sắc và tích cực đến các loài nguy cấp, quý, hiếm của nước ta và khuyến khích Việt Nam thực hiện.

“Chúng ta có quyền tự hào vì Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến quan trọng trong việc đấu tranh chống nạn buôn bán ĐVHD nguy cấp, quý hiếm chỉ trong vòng một thập kỷ,” bà Bùi Thị Hà, Phó giám đốc phụ trách chương trình Chính sách – Pháp luật của ENV chia sẻ.“Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức trong nỗ lực bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam và thế giới như như hổ, tê giác và tê tê.”

Chính vì vậy, ENV cho rằng, Việt Nam nên tập trung nỗ lực giải quyết 10 vấn đề cấp bách dưới đây để bảo vệ tương lai của các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm tại nước ta. Mặc dù các vấn đề này không thể dễ dàng được giải quyết triệt để trong một thời gian ngắn nhưng chúng ta cần có quyết tâm cao để vượt qua những thách thức này và tiến lên phía trước:

1. Điều tra và xử lý nghiêm các đối tượng cầm đầu các đường dây buôn bán ĐVHD trái phép   

2. Đưa ra các biện pháp răn đe hiệu quả

3. Nghiêm cấm buôn bán sừng tê giác dưới mọi hình thức

4. Tiêu hủy tất cả kho ngà voi và sừng tê giác thu giữ được

5. Đóng cửa các cơ sở nuôi hổ và chấm dứt mọi hoạt động cho hổ sinh sản không kiểm soát

6. Chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu tại Việt Nam

7. Tạm dừng việc cấp giấy phép gây nuôi thương mại ĐVHD trên toàn quốc:

8. Gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với việc kiểm soát và chấm dứt tình trạng tiêu thụ ĐVHD trái phép trên địa bàn

9. Ngăn chặn tội phạm trên Internet

10. Tăng cường tiếng nói của các cơ quan Nhà nước trong nỗ lực bảo vệ ĐVHD